Print Next 2018

Grafiska Företagen och GrafKom arrangerar tillsammans nordens största nätverksträff för den grafiska branschen 2018 - Print Next

Ett 20-tal talare kommer att prata om aktuella ämnen som logistik, försäljning, trender, marknadsföring, affärsutveckling och förädling av trycksaker.

Tre parallella seminariespår - Discovery Zone med utställning - Mingel och nätverkande med en rad nordiska aktörer från grafisk bransch.

Lyssna till bland andra:

Kom och nätverka, bli inspirerad och lär dig nya saker som är värdefulla för ditt företags framtid. Seminarierna körs i tre parallella spår under delar av eventet. I vår Discovery Zone kan man i lugn och ro diskutera med deltagande företag.

Vi börjar kl 12.00 den 25 april och avslutar kl 13.00 den 26 april. I deltagaravgiften ingår fm/em-kaffe, luncher och middag på kvällen den 25 april.

Läs allt om Print Next 2018 och anmäl dig på GrafKom

Varmt välkomna!