Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman: ”Våra medlemsföretag går miste om en avgörande möjlighet”

Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om s.k. etableringsjobb, men GS säger nej.

Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff under måndagen. Syftet är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. - Det är glädjande att man kommit så här långt med etablerings-anställningarna. Tyvärr har vår motpart GS-facket valt att stå utanför, vilket vi djupt beklagar. Därmed kommer våra medlemsföretag att gå miste om en avgörande möjlighet att komma till rätta med kompetensförsörjningen, och där vi vet att det finns ett stort behov i dagsläget. säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den anställde ska ges möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Medel kommer att finnas för platser inom Yrkesvux inom utbildningar som är relevanta för parterna. Normalt ska ett etableringsjobb kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

- Stora samhällsutmaningar klarar vi bättre om vi gemensamt tar ansvar. För att knäcka långtidsarbetslösheten och för att lyckas med etablering och integration av den stora gruppen nyanlända har parterna en viktig roll att spela. Genom etableringsjobb kliver parterna fram och tar ansvar, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i en presskommentar.

Etableringsjobb kommer att innebära en ny modell för staten att stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Arbetsgivarens totala lönekostnad begränsas och individen får en statlig individersättning under högst två år. Storleken på individersättningen ska ge incitament för individen att gå över i en reguljär anställning.

Regeringen kommer nu att arbeta fram ett förslag till hur ersättningen till individer i etableringsjobb kan utformas med ambitionen att notifiera detta till Europeiska kommissionen sommaren 2018.
Ett arbete ska också göras för att ta fram förslag till nödvändiga lagändringar med tidplanen att remittera dessa sommaren 2018 för att därefter kunna överlämna en proposition till riksdagen i mars 2019.