"Ingen miljönytta - men miljardkostnader"

Lyssna på industrin, gör om och gör rätt, skrev representanter för skogs, pappers- och tidningsindustrin i veckan. Miljöministern gav svar på tal och slog ifrån sig kritiken.

Uppdaterad 2018-06-27

I veckan gick Papperskretsen som Grafiska Företagen ingår i ut med en debattartikel tillsammans med representanter för skogs-pappers- och tidningsindustrin.

Papperskretsen har låtit ett oberoende konsultföretag göra beräkningar på vad regeringens förslag skulle komma att kosta och det landar på 9,1 miljarder. Resultatet är helt orimliga kostnadsökningar för oss alla.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Under onsdagen svarade miljöminister Karolina Skog (MP) och slår bort kritiken om att satsningen skulle vara dyr och sakna miljönytta. 

Läs Skogs svar på Altinget