Regeringen beslutar införa fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade på torsdagen att införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper.

Beslutet innebär stora förändringar gällande producentansvaren för förpackningar och tidningar. Beslutet går i linje med tidigare förslag från miljödepartementet och man har inte tagit vidare hänsyn till näringslivets synpunkter i remissvaren trots att kritiken varit massiv.

Regeringen menar att det nya insamlingssystemet kommer att leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringen.se