Tråkigt att valstrategiska överväganden går före ett förslag som är väl förankrat i arbetslivet

Foto: Henrik Smedmark. / Orlando Boström

Regeringen kommer inte att få igenom sitt förslag om utökade möjligheter att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej när förslaget ska upp till beslut nästa vecka. Läs kommentar från Grafiska Företagen:s utbildningsexpert Henrik Smedmark.

Regeringens förslag innebär att yrkeselever ska få de behörighetsgivande kurserna i svenska och engelska på schemat – med möjlighet att välja bort dessa. I dag måste eleverna aktivt välja till kurserna. Detta har bidragit till att yrkesprogrammen tappat i popularitet, enligt regeringen.

Allianspartierna och SD tror däremot att regeringens förslag blir utan effekt eller att det leder till att ännu färre väljer yrkesprogram – en uppfattning Grafiska Företagen:s Henrik Smedmark inte delar.

Läs Henrik Smedmarks kommentar nedan.

Redan tidigare i våras flaggade Alliansen för att den skulle rösta nej till förändringen.

"Det har kommit till vår kännedom att Alliansen och SD har valt att inte ställa sig bakom regeringens förslag om att göra den grundläggande högskolebehörigheten till en integrerad del av yrkesprogrammen genom att utöka undervisningen med 200-300 timmar. Vi tycker att det är tråkigt att valstrategiska överväganden går före ett förslag som är väl förankrat i arbetslivet och stöds från såväl arbetsgivar- som arbetstagarhåll. Förslaget grundar sig i det tydliga ställningstagande om att stärka yrkesutbildningen genom att utöka undervisningstiden som länge har drivits av bl.a. Grafiska Företagen, då vi ser att skolor som fokuserar på kvalitet och anställningsbarhet har bättre dialog med arbetslivet och mer nöjda studerande. Flera analyser pekar ut rädslan för att gå in i en återvändsgränd som den dominerande faktorn bakom minskat intresset för yrkesprogram de senaste åren. Att bredda utbildningen utan att göra avkall på yrkeskompetensen är därför viktigt för att bredda rekryteringen och säkra tillgången på viktig yrkeskompetens.

Den garanterade undervisningstiden i gymnasiet, som många skolor inte når upp till enligt Skolinspektionen, endast är fyra timmar per dag. Eleverna kommer därför inte att gå under av att få ytterligare drygt en halvtimme lärarledd undervisning.

Därtill ser vi hur många Alliansledda kommuner har gått före och infört allmän högskolebehörighet som ett påbjudet val för eleverna. Vi önskar därför att Alliansen lyssnar på sina kloka kommunalpolitiker och ändrar sin ståndpunkt snarast möjligt."