Regeländringar i socialförsäkringen – arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Från och med den 1 juli införs skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

Mallen för planen finns här.