Finpapper ökar markant från samma period föregående år

Upp drygt 8 %

Trenden för Finpapperstryckerierna sedan ett par år tillbaka är, inte så förvånande, nedåtgående, men det tredje kvartalet i år visade positiva siffror med en omsättningsökning på drygt 8 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Grafiska Företagen samlar sen ett par år in försäljningssiffror från ett antal representativa tryckerier som tillsammans utgör merparten av det värde som produceras av Finpapperstryckerierna. Värdet av det offsettryckta ökade 11,5 procent, digitaltryckt knappt 1 procent och storformat ökade knappt 5 procent. Se diagram.

- Det finns olika analyser man kan dra ur dessa siffror, men just för tillfället känns det väldigt positivt att siffrorna pekar åt detta hållet, säger Kaj Flick.