Skåne-Blekinge Grafiska Kretsförening

Den 22 november avhöll Skåne-Blekinge Grafiska Kretsförening sitt årliga höstmöte på Malmö Universitet.

Bild: Maria Schneider mottar GYF:s uppsatsstipendie från Ulrik Wehtje. 

I år producerades höstmötet tillsammans med företrädare för Medieutbildningen vilket får betecknas som mycket lyckat. Ett 40-tal deltagare från näringslivet och studenter från Universitetet lyssnade inledningsvis på Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv som höll ett föredrag under temat Jobbskaparna larmar, kompetensbristen ökar.

Därefter höll Lovisa Sterner från analysföretaget Ungdomsbarometern ett mycket uppskattat anförande med rubriken "Har inte fått feedback på 2,5 vecka, måste säga upp mig" - Vad är det egentligen som behövs för att för att förstå och möta Sveriges unga?

Efter mötet vidtog mingel där sistaårsstudenter och arbetsgivare snabbt fann varandra och ett flertal telefonnummer och visitkort sågs byta ägare i den sena höstkvällen.

Under kvällens gång delades också GYF:s uppsatsstipendie ut till Maria Schneider som studerar medieteknik på Malmö University. Fokus i Marias studie Med ögon känsliga för grönt - En kvalitativ studie om tryckeriers miljöarbete ligger på de miljöcertifieringar och miljömärkningar som används av tryckerier. Hon belyser och skapar en djupare förståelse för vilka faktorer som spelar in då ett tryckeri miljöcertifieras. Marias uppsats är viktig för att påvisa grafiska branschens miljöarbete.

GYF:s övriga tre stipendier delades ut under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september. Du kan läsa mer om det här.