Nätverksträff med tema rehabilitering

Dokumentera och håll kontakt med den som är sjuk. Det var en av uppmaningarna under tisdagens HR-nätverk som handlade om rehabilitering med anledning av de nya reglerna i socialförsäkringen om att upprätta rehabiliteringsplan.

Forskning har visat att de arbetsgivare som under sjukdomstiden har en kontinuerlig kontakt med arbetstagaren ökar chanserna att få tillbaka hen i arbete igen. För att ta reda på vilka möjligheter och vilken förmåga arbetstagaren har att arbeta igen ska en kartläggning göras i form av en rehabiliteringsplan, när en anställd förväntas vara borta i 60 dagar eller mer. När det handlar om psykisk ohälsa kan det vara svårt att avgöra tillståndet hos arbetstagaren men då är det än viktigare att dokumentera och hålla kontakten under sjukdomstiden.

Planen ska alltid upprättas i samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det händer att även Försäkringskassan frågar efter planen. I fall där det handlar om psykisk ohälsa kan läkare ha uppmanat arbetstagaren att inte ha kontakt med arbetsgivaren under sjukdomstiden, då får du som arbetsgivare hitta andra sätt för att fullgöra din skyldighet.

Det var en stor uppslutning av såväl stora som små medlemsföretag från Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä- och Möbelföretagen som samlades på Clarion Hotell, Arlanda i tisdags för att lära sig mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Förbundens rådgivare inledde med en uppdatering om nya lagar inom temat rehabilitering. Dagen gästades också av Erik Danhard, advokat på Hamilton advokatbyrå med arbetsrätt som specialitet. Erik förklarade förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt det ansvar som vilar på arbetsgivaren enligt anställningsavtalet.

- Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda om arbetstagaren kan arbeta trots sin nedsatta arbetsförmåga. Det är inbyggt i anställningsavtalet att arbetsgivaren ska göra allt för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Det kan innebära omplacering eller omplanering av verksamheten. Under utredningstiden har arbetstagaren dessutom även rätt till lön.

Sjukdom är inte saklig grund för uppsägning. Först när det är klarlagt att arbetstagaren inte kan återgå i arbete och utföra arbete av betydelse kan uppsägning bli aktuellt enligt lag. Kontakta alltid Grafiska Företagen inför en uppsägning.

För att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda finns arbetsplatsnära stöd att söka. Det är ett bidrag för att öka möjligheterna att komma tillbaka så fort som möjligt med tex hjälp av företagshälsovård eller konsultation för att se över arbetsuppgifter. Bidraget täcker halva kostnaden, max 10 000 per arbetstagare och år.

Deltagarna på HR-nätverket fick också en uppdatering om arbetsrättsliga nyheter av vår chefsjurist Bengt Johansson. 

Läs mer i arbetsgivarnytt Regeländringar i socialförsäkringen under Mina sidor.