Regelbanken hjälper dig att hålla koll

Smart webbverktyg från Prevent underlättar vid arbetsmiljöarbete.

Prevents webbaserade regelbank är ett hjälpmedel för dig som behöver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö.

Regelbanken är ett bra verktyg. Den är enkel, gratis och håller dig uppdaterad. När du har registrerat dig får du email när ändringar sker i lagstiftningen. Du kan ha flera konton inom samma företag och därigenom hålla kolla på gällande regler. Regelbanken är även ett hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet, likt Grafiska Företagens arbetsmiljöhandbok med tillgång till mallar och checklistor som ni kan använda på företaget. I webbverktyget finns även en stor mängd rättsfall från miljö-, arbetsmiljö-, arbetsrätt- och arbetsskademål.

Till Regelbanken på Prevents webb