Ta chansen att få kostnadsfri bedömning av kemiska risker

Krav på att riskbedömning ska göras finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inklusive reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Nu har du chansen att få det gjort med hjälp av en arbetsmiljöexpert.

För småföretag kan det vara svårt att göra riskbedömningar, särskilt av kemiska arbetsmiljörisker. Därför är ett nytt webbverktyg framtaget för test - KemiRisk som ska bli så väl anpassad till småföretag som möjligt. Att testa KemiRisk är en chans för dig att göra en riskbedömning som du ändå behöver få gjord – och samtidigt få chansen att ställa frågor till en arbetsmiljöexpert!

Testen tar 1-2 timmar på ditt företag där du får du prova på att göra en riskbedömning av kemikaliehanteringen vid en arbetsuppgift eller arbetsplats och sedan svara på några frågor om hur du upplever KemiRisk. Du behöver inte ladda ner någon särskild mjukvara, allt finns online. Det kostar heller ingenting att delta. IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar nu i samråd med arbetsmarknadens parter ett webbverktyg, KemiRisk, för att småföretag snabbt och enkelt ska kunna bedöma de kemiska riskerna. Verktyget kommer att finnas fritt tillgängligt för alla att använda via Prevents hemsida.

Kontakta oss om du vill vara med, har frågor eller vill ha mer information.

Anmälan

Anmälan görs till Bo Sahlberg, IVL Svenska Miljöinstitutet bo.sahlberg@ivl.se Tel: 010 788 66 62