All time high för Sign and Print – Grafiska Företagen var på plats

Foto: Linus Ljungström

Sign and Print Scandinavia som hölls på Kistamässan första veckan i februari slog all time high både i besökarantal och i antal seminarier.

En väldigt intressant trend, konstaterar Peter Ollén, på AGI som är mässans arrangör. Sedan 2015 har mässdeltagandet stadigt ökat.

- Det visar på engagemanget och utvecklingspotentialen i denna viktiga del i kommunikationsbranschen. De grafiska företagen utvecklas med mediemarknaden och med sina kunders behov. Teknik och material förändras, men i grunden är uppdraget detsamma, att med kreativitet och nytänkande hjälpa sina kunder att lyckas med sin marknadsföring, säger Peter.

Grafiska Företagen är partner i mässan vilket är naturligt då detta är en av de viktiga mötesplatserna i branschen. Vi är själva där och möter våra medlemsföretag, fångar upp trender och håller egna seminarier.
På ett av dem – Varför ska man CGP-certifiera sitt tryckeri? – berättade Ami Mjönes, marknadschef på Hope om vikten av att alla bilder i deras marknadskommunikation håller samma höga och jämna kvalitet. Med TMG i Stockholm som partner når man det målet. Ami berättar på ett väldigt intresseväckande sätt:

- Vi säljer kläder, om kunden ser en vinröd tröja i annonsen eller på nätet och bestämmer sig för att köpa den, då vill man inte att den ska vara roströd när det kommer hem med posten. Det visar hur viktig färgåtergivningen är för ett detaljhandelsföretag.

CGP, d v s vår egen branschstandard för certifiering, har också en nyckelroll att spela i offentlig upphandling, eller som man kallar det numer, i offentliga affärer. Alla upphandlande offentliga aktörer jobbar mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vilket gör att krav ställs på leverantörerna att hjälpa samhället nå det målet. Om man är certifierad enligt CGP så har man en hållbar produktionsprocess, och CGP är numer också är ett skall-krav i statens ramavtalsupphandlingar av grafiska tjänster.

Fredrik Tham från Double Check talade på vårt seminarium Offentliga upphandlingar och tryckte på att offentliga upphandlingar är affärer som alla andra. Eftersom den typen av köp är omgärdade av lagar och regler är många rädda att göra fel och blir därför lite passiva. Men en offentlig kund är en kund som alla andra, det är inte förbjudet att vara i kontakt med dem under andra perioder än i själva upphandlingsfasen.

Det man ska tänka på att processerna är ganska långa, ofta upphandlas det på flerårskontrakt. När väl en upphandlingsförfrågan kommer ut kan det vara för sent att agera. Information om vilka upphandlande aktörer som finns i ens ort eller region är offentliga, och det är ganska lätt att ta reda på vilka de är. Fredrik betonar att vi inte ska sälja till de offentliga kunderna utan att vi ska lära dem att köpa. En offentlig aktör köper in många olika tjänster och produkter och har ingen specialkunskap om just det vår bransch säljer. Det finns branscher som ordnar konferenser för offentliga inköpare t ex på temat "Att upphandla bemanningstjänster", "Att upphandla städtjänster" osv. Så måste den grafiska branschen också tänka, det är vi som ska lära dem hur man upphandlar och bedömer grafiska tjänster och produkter.

Vi på Grafiska Företagen har tagit fram en upphandlingsguide som du som medlem med fördel kan använda i dina kontakter med offentliga upphandlare. 

På webbplatsen finns också all information som du behöver för att sätta dig in i CGP.