Glöm inte säkerhetstänket när du kör maskinen

Foto: Linus Ljungström

En av de vanligaste olyckstyperna i den grafiska industrin är klämskador till följd av att skydden på maskinerna tagits bort. Det är väldigt onödiga olyckor som inte behöver hända om man jobbar förebyggande.

Vår säkerhetsexpert Rickard Lindberg höll ett lunchseminarium på Sign and Print mässan på tisdagen med rubriken "Om olyckan skulle vara framme". Ett ständigt aktuellt ämne för alla som hanterar större maskiner.

Maskinerna är idag byggda så att man inte kan skadas när de är i drift. Skydden finns till för att hindra människor att nå de rörliga delarna. Dessvärre händer det att dessa sätts ur spel, man kan t ex tycka att arbetet flyter snabbare utan skydd.
Viktigt att tänka på när det gäller säkerheten på arbetsplatsen är det skydds- och straffansvar som företaget har. Det är alltid företaget som har ansvaret för olyckor på arbetsplatsen även om det är en enskild individ som brustit i sina rutiner.

Ett sätt att öka medvetenheten och få ett bättre säkerhetstänk är att göra regelbundna skyddsöversyner. På vår webbplats, hittar du vårt verktyg "Checklista för Skyddsöversyn", en enkel vägledning för skyddsöversyn som du kan använda i ditt förebyggande arbete.