Förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Regeringen har förslagit att den kompensation som företag kan få för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala ska förlängas. Förslaget, som är en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, förlänger kompensationen till den sista juni.

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs enligt förslaget i en kommande ändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021.

Läs mer på regeringens webbplats