Rapportera in lönestatistik för september 2021

Foto: Sigmund/Unsplash

Det är det snart dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv. Insamlingen öppnar för inrapportering den 4 oktober. September månad utgör underlaget för 2021. Ett inbjudningsbrev kommer att skickas per post till utvalda företag med information om insamlingen och instruktioner för inloggning. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik.

Vi behöver era uppgifter för att få en så heltäckande och tillförlitlig lönestatistik som möjligt. Lönestatistik framställs av Svenskt Näringsliv i samarbete med Grafiska Företagen och används för t.ex. kostnadsberäkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning. Ert företag kommer åt marknadslöneinformation via Näringslivets lönestatistik. Lönestatistik baserad på denna insamling, publiceras där i februari 2022.

Frågor om insamlingen besvaras av det nya supportcentret hos Origo Group som hjälper dig om du har frågor. Kontakta dem på telefon 08 580 022 22 eller e-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

För mer information om Näringslivets lönestatistik se www.nstat.se