Pensionsavgångar på Grafiska Företagen

I inledningen av 2022 kommer tre av 2000-talets mest tongivande personer på Grafiska Företagen gå i pension. Sammantaget har de jobbat hisnande 58 år inom förbundet. Alla tre har genom sina arbetsliv haft ett stort engagemang för de grafiska branscherna. Deras frånvaro kommer märkas av både i branschen och på kansliet men en stark grund har lagts för ersättarna att vidareutveckla.

Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen

Han slutar sin anställning den 16 februari 2022 och går då i pension. Ravindra har varit vd sedan september 2015, men har ett längre förflutet i Grafiska Företagen genom ett engagemang som styrelseledamot i förbundet. Ravindra representerade då förpackningsindustrin, och har under sin tid på Grafiska Företagen bl. a lyft just förpackningarnas betydelse. Han efterträds den 1 januari 2022 av Eva Glückman som tidigare varit förhandlingschef i Grafiska Företagen. Under tiden 1 januari - 16 februari kommer Ravindra att stå till förfogande för den nya vd:n.

Kaj Flick, branschansvarig på Grafiska Företagen

Han går i pension och slutar därför sin anställning på Grafiska Företagen efter 32 år. Kajs kunskap och kännedom om branschen är unik och att sammanfatta en karriär som spänt över så lång tid låter sig inte riktigt göras. Kaj har arbetat med branschfrågor under en tid när den grafiska branschen genomgick ett stort teknikskifte men också ett politiskt skifte när media avreglerades. Detta ställde stora krav på branschen och Kaj har varit ett enormt stöd för medlemsföretagen. Vad många inte vet idag är att Kaj också under en period var förhandlare, så han har även haft med sig den arbetsrättsliga dimensionen i sitt arbete med branschfrågor och med branschföreningarna. Det har varit många fantastiska och värdefulla insatser Kaj levererat under sin långa anställning vilket också de många lovorden från medlemsföretagen bekräftar. Ersättare för Kaj är Sandra Ankarstrand som påbörjade sin anställning tidigare i höstas. Under tre månader går Kaj och Sandra parallellt för att säkra en bra övergång.

Kajs sista arbetsdag är 31 december 2021, men han kommer tillsvidare att sköta sekreterarskapet i Grafiska Kammaren och Grafiska Företagens Stipendiestiftelser.

Maria Wikström, kommunikationschef på Grafiska Företagen

Maria Wikström, kommunikationschef på Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare slutar sin anställning med pension den 31 januari 2022. Maria har sedan september 2018 lett Grafiska och Grönas sammanslagna kommunikationsavdelning och implementerat nya arbetssätt och rutiner för den nya avdelningen. Maria har en lång och gedigen erfarenhet som kommunikationschef inom Svenskt Näringsliv (även externt under en period) och god kunskap och insikt om de dubbla uppdraget som Grafiska Företagen har, dels som arbetsgivarorganisation, dels som branschorganisation. Innan sammanslagningen av kommunikationsavdelningen var Maria kommunikationschef på Grafiska Företagen. Marias strategiska förmåga samt hennes förmåga att uttrycka sig har varit av stor betydelse för att utveckla förbundets sätt att kommunicera och informera samt att nå ut med budskapen. Marias efterträdare, Johan Grauers, tillträder tjänsten den 16 februari 2022.