Årsmöte 2018 Grafiska Företagen

Den 25 april hölls årsmöte i Grafiska Företagen på the Winery hotel i Solna

Bland annat valdes en ny styrelse. Två ledamöter lämnar och fyra nya tar plats.

Nya i styrelsen är Annica Axelsson, vd Brand Factory, Jenny Holmén, vd Aros Bokbinderi, Sofia Ljungberg Igbe, vd Ljungbergs tryckeri, Rosmari Pålsson, produktionschef ÅR Carton.

Lämnar gör Per Nyström och Åsa Grunewald.

Vi frågade de nyvalda ledamöterna om det är något särskilt de vill satsa på i styrelsearbetet.

 

V d Ravindra Parasnis sammanfattade ett intensiv och händelserikt verksamhetsår. Läs mer vad vi gjort för dig som medlem under 2017 i verksamhetsberättelsen.

Läs hela verksamhetsberättelsen här!