Vision & uppdrag

Grafiska Företagens vision utgör grunden för förbundets strategiska inriktning där medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet står i fokus. För våra medlemmar innebär det mer medlemsnytta genom att verksamheten blir mer affärsnära.

Vision

Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. 
Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft

Uppdrag

Förbundet ska stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet, genom:

  • Att bedriva omvärldsbevakning, analysera branschens utveckling och initiera relevanta projekt
  • Att skapa och underhålla nätverk, i syfte att främja kunskapsutbyte mellan företag
  • Att träffa avtal som innebär att företagen kan vara konkurrenskraftiga i Sverige och globalt
  • Att vara expertrådgivare i avtals- och arbetsrättsliga frågor
  • Att genom lobbyarbete mot politiker, myndigheter eller andra intressenter driva frågor som påverkar branschens långsiktiga utveckling
  • Att vara en tongivande talesperson i frågor som rör branschen
  • Att skapa relationer med andra branscher/intressenter i syfte att öka medlemsföretagens konkurrenskraft.