Vi tycker

Foto: Heléne Grynfarb

Grafiska Företagen är med och påverkar. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera.

Vi deltar i debatten, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som berör branschens utveckling och våra medlemsföretags förutsättningar.

Här kan du se vad vi tycker i några frågor som är viktiga för våra medlemsföretag och deras verksamhet.

  • Tryckta produkter och fysisk distribution behövs för att nå alla
  • Tryckta medier är viktiga för vår demokrati
  • Förnyelsebara pappersförpackningar möjliggör en cirkulär ekonomi
  • Tryckta läroböcker bidrar till ett bra lärande i skolan
  • Papper och tryck är miljövänligt och återvinningsbart
  • Industrins kompetensförsörjning måste säkras
  • Konkurrenskraftig industri behövs för Sveriges välfärd