Debatt med Postnord i Altinget

Postgången ska värnas – inte Postnord. Det var kärnan i den debattartikel som Ravindra Parasnis skrev i Altinget den 12 februari. Statliga Postnord ska inte kunna utnyttja sin särställning på postmarknaden för att kunna driva andra verksamheter som inte har med postdistribution att göra.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har gått ut med att en ny postutredning ska tillsättas. Det har vi länge argumenterat för och välkomnar beslutet. Det här ger en möjlighet att faktiskt titta på vad Postnord ska göra.

Upprinnelsen till Ygemans vändning kommer från en konsultrapport som ser en postjätte med svåra ekonomiska problem om några år. Ett reellt hot mot Sveriges postleveranser. Här är det lätt att dribbla bort sig. För Postnord likställs ofta med postgången i Sverige, men att ett statligt företag med en nalkande kris håller på med så mycket annat än just postdistribution nämns sällan. Det är vad vår debattartikel handlar om.

Är man ett företag med problem är det lämpligt att fokusera på kärnverksamheten. Har det statliga företaget då verksamheter som inte har med uppdraget att göra, då är det rimligt att avyttra dessa, för att frigöra resurser för sin kärnverksamhet.

Postnords koncernchef Annemarie Gardshol valde att replikera på artikeln och menade på att de bara agerar efter ägarnas (svenska och danska staten) direktiv. Varför skulle de avyttra tryckeriet Strålfors som genererar pengar frågade hon sig. Hon menade vidare att Grafiska Företagen bara ville minska konkurrens i branschen och argumenterade för att integrationsrabatten visst är juste.

Annemarie Gardshol har rätt i att Grafiska Företagen inte vill ha den konkurrens som Strålfors står för, för den är tvärtemot vad hon säger, inte juste. Det påpekade Ravindra i en slutreplik.

Vi vill inte att Postnord ska konkurrera som de gör idag. Integrationsrabatten ger Postnord bara till Strålfors kunder. Det är en rabatt som kan vara så hög som 25 procent av produktionskostnaden för en försändelse. Den osunda konkurrensen slår hårt mot våra medlemstryckerier då Strålfors får kunder de inte skulle ha fått om Postnord inte gav dessa rabatter.

Alternativet hade varit att våra medlemsföretag också kunde ta del av rabatten om de uppfyller kraven Postnord har på Strålfors, men det har Postnord sagt nej till.

Postnords uppdrag kan inte vara att tjäna pengar till vilket pris som helst. Nej, Postnord ska säkra postgången och en god samhällsservice.