Startsida

Aktuellt

2014-04-15
Yrkesintroduktionsavtal mellan GFF och GS-facket

Grafiska Företagens Förbund, GFF, har tillsammans med GS-facket tecknat avtal om yrkesintroduktion. Avtalet innebär att det ges ytterligare möjligheter för medlemsföretagen att till en reducerad lönekostnad, anställa unga under 25 år där såväl utbildning som handledning ingår.

Den grafiska industrin står inför en generationsväxling och har ett stort rekryteringsbehov samtidigt  som unga utan utbildning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar under 25 år som saknar relevant yrkeserfarenhet. Avtalet kan även bli aktuellt för ungdomar som saknar gymnasieutbildning vid motsvarande utbildningar eller ungdomar som genomgått annan typ av gymnasial utbildning. Även om anställningen är tidsbegränsad är syftet att den ska leda till fast anställning.

– Avtalet är ett sätt att tillsammans med GS-facket gemensamt ta ansvar för att säkra den grafiska branschens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och stärka företagens konkurrenskraft. Ungdomar får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till medarbetare som kan utvecklas i företaget säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagens Förbund.

Läs mer om yrkesintroduktionsavtalet (kräver inloggning)

Här finns frågor & svar om yrkesintroduktionsavtalet (kräver inloggning)

2014-03-20
HFD-domar bringar inte klarhet, brister hos SKV

grafiskabloggenliten

Kalender

finfabanner_liten

sverigetarmatchenpuff