Grafiska Företagen

Aktuellt

2014-09-09

grafiskaprodukter

Idag, den 8 september byter Grafiska Företagens Förbund, GFF, namn till Grafiska Företagen. Genom namnändringen vill förbundet förtydliga sitt varumärke och vilka företag de representerar samt vara mer tydlig i sin kommunikation.

- Grafiska Företagens övergripande mål är att stärka de grafiska medlemsföretagen och den grafiska industrin och genom att korta ner namnet och ta bort förkortningen GFF, så tydliggör vi vilka vi är och vilka vi representerar. Namnbytet i sig påverkar inte våra medlemsföretags medlemskap, de kommer fortfarande att vara medlemmar i samma organisation, förklarar Lena-Liisa Tengblad, vd på Grafiska Företagen.


grafiskabloggen

Kalender

GJLogga220

finfabanner_liten

sverigetarmatchenpuff