Grafiska Företagen

Aktuellt

2015-05-18
Samrådsmöte i Husby

Grafiska Företagen befinner sig idag på det första av tre samråd som medieutredningen arrangerar. Samråden arrangeras för att öppna upp diskussionsforum där så många som möjligt av de aktörer som berörs ska få bidra med kunskap och perspektiv.

Följ dagen på twitter, det gör vi! #medieutr @medieutredning

2015-04-29
Finansministern i riksdagsdebatt om tryckerimomsen


grafiskabloggen

Kalender

finfa.se

sverigetarmatchenpuff