Startsida

Aktuellt

2014-08-29

grafiskabloggenUnder gårdagen fick vi på GFF besök av Solidmakarna som presenterade hur 3D-printing fungerar och vad som går att producera i 3D-skrivare. Möjligheterna och marknaden för 3D-print diskuterades och jag tror att den viktigaste faktorn för utvecklingen av 3DP-produktion står de grafiska företagen för.

De har bland annat kunskap, logistik, vana vid försäljning och avtal för traditionellt tryck som likaväl går att applicera på 3D-printing. En annan viktig faktor är butiker såsom The 3D Printer Experience.

Den största utmaningen för tillväxt inom detta område är marknadsföring av service, dvs tillhandahållandet av tjänster och produktion, av just 3D-produkter. I alla projekt som ska utmynna i ett eller flera fysiska objekt i någon form, så som byggnader, mässutställningar, offentliga miljöer, borde marknadsmaterial som broschyrer, affischer mm åtföljas av den här typen av produkter.

Media Markt har erbjudit 3D-utskrifter för att öka försäljningen av maskiner, men visst finns behovet av att kunna få utskrifter utan att behöva köpa en egen maskin? Särskilt när det gäller material och storlekar där priset på produktionsutrustningen inte kan räknas hem för enstaka produktion. Och är det verkligen företag utan erfarenhet av grafisk produktion som är mest lämpade att göra detta? Om du frågar mig, så är svaret nej!

/Martin Elofsson