Grafiska Företagen

Aktuellt

2015-06-10

Glöm inte att anmäla era semestervikarier till Fora och eventuellt Collectum. Rutinen är densamma som för nyanställda och det är viktigt att alla anmäls för att försäkringarna ska gälla. Läs mer på www.finfa.se och anmäl via länk alternativt gå direkt till www.fora.se respektive www.collectum.se

2015-04-29
Finansministern i riksdagsdebatt om tryckerimomsen


grafiskabloggen

Kalender

finfa.se

sverigetarmatchenpuff