Grafiska Företagen

Aktuellt

2014-10-24
Företagsbesök med våra opartiska ordföranden

lltblogg4Under tisdagen och onsdagen denna vecka besökte jag, tillsammans med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivarna), TMF (Trä- och Möbelföretagen) och våra fem opartiska ordföranden (OpO) inom ramen för industriavtalet, några av våra medlemsföretag i Jönköpingstrakten.

Vi besökte Stora Enso Packaging i Jönköping (medlemmar hos oss), Kinnarps i Skillingaryd (medlemmar i TMF) och VMF Syd/Virkesmätningsföreningen (medlemmar i SLA) i Jönköping. Det är tre företag inom helt olika branscher och med stora skillnader i kollektivavtalen med GS-facket. Samtidigt kunde vi under våra studiebesök konstatera att de utmaningar företagen har och står inför i många avseenden liknar varandra.

 

2014-10-01
Grafiska Företagen efterlyser intresseanmälningar till nytt ESF-projekt


grafiskabloggen

Kalender

 

finfabanner_liten

sverigetarmatchenpuff