Startsida

Aktuellt

2014-07-03

Grafiska Företagens Förbund, Tidningsutgivarna och Skogsindustrierna arrangerade en paneldebatt i Almedalen den 30 juni under rubriken ”Går det att driva valrörelse utan tryckta medier”? Panelen var enig om att tryckta medier fortfarande har en viktig roll i samhället och i det demokratiska samtalet.

Lena-Liisa Tengblad, vd på Grafiska Företagens Förbund, började med att presentera några av fördelarna med tryckta medier, baserat på en nyligen genomförd undersökning, som visar att många människor fortfarande föredrar att ta del av nyheter, budskap och underhållning via tryckta kanaler. I samband med seminariet släppte Grafiska Företagens Förbund ett manifest för det tryckta ordet. Manifestet är en förklaring kring varför tryckt fortfarande är ett viktigt medium och fortfarande har en stor betydelseur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv.  

Panelen bestod av Lena-Liisa Tengblad, Jan Larsson, valledare (s), Charlotta Friborg, chefredaktör på Corren, Henrik Sjölund, vd på Holmen och Elisabet Bäck, chefredaktör på Katrineholms-Kuriren. Stig-Björn Ljunggren var moderator.

Seminariet arrangerades i Industriområdet och är en del av initiativet Industrin tar matchen.

Läs mer om seminariet. 

Ladda ner och läs manifestet.