Jessica Roswall (M): Postnord är en för dominant aktör på marknaden

Mikael Larsson (C): Staten behöver förtydliga Postnords uppdrag

Denis Begic (S): Jag tar med mig frågan till Näringsutskottet