Lars Hjälmered (M) kommenterar Postnords roll på distributionsmarknaden

Lars Hjälmered (M), ordförande i Näringsutskottet, kommenterar det första seminariet av två inom ramen för Arena för Framtidens Distribution – ett initiativ som syftar till att initiera en politisk debatt om vilken roll PostNord bör ha i framtiden. 

Teres Lindberg (S) kommenterar PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad

Teres Lindberg (S), ledamot i Trafikutskottet kommenterar det första seminariet av två inom ramen för Arena för Framtidens Distribution. 

Grafiska Företagen samarbetar med Inkish TV för att dela med sig av insikter inom branschen. Se senaste filmen här!