Avtalskonferenser

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in till regionala konferenser runt om i landet.

Till anmälan

Avtalskonferenser

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in till regionala konferenser runt om i landet.

Till anmälan

Jessica Roswall (M): Postnord är en för dominant aktör på marknaden

Mikael Larsson (C): Staten behöver förtydliga Postnords uppdrag

Denis Begic (S): Jag tar med mig frågan till Näringsutskottet