Avtalskonferenser

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in till regionala konferenser runt om i landet.

Till anmälan

Avtalskonferenser

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in till regionala konferenser runt om i landet.

Till anmälan

Nytt nummer av Print and Packaging med tema: "Hur löser vi kompetensförsörjningsfrågan"