Årets största nätverksträff

Ett 15-tal talare lär dig mer om försäljning, trender, marknadsföring, affärsutveckling och förädling av trycksaker på årets Print Next.

Anmäl dig här

Årets största nätverksträff

Ett 15-tal talare lär dig mer om försäljning, trender, marknadsföring, affärsutveckling och förädling av trycksaker på årets Print Next.

Anmäl dig här

Röster om Print Next 2018 - därför får du inte missa Print Next 2019!

Lars Hjälmered (M) kommenterar Postnords roll på distributionsmarknaden

Lars Hjälmered (M), ordförande i Näringsutskottet, kommenterar det första seminariet av två inom ramen för Arena för Framtidens Distribution – ett initiativ som syftar till att initiera en politisk debatt om vilken roll PostNord bör ha i framtiden. 

Teres Lindberg (S) kommenterar PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad

Teres Lindberg (S), ledamot i Trafikutskottet kommenterar det första seminariet av två inom ramen för Arena för Framtidens Distribution.