Som medlem i Grafiska Företagen blir det enklare för dig att vara en god arbetsgivare och samtidigt fokusera fullt ut på att driva verksamheten. Det ger ditt företag bra möjligheter att vara konkurrenskraftigt och lönsamt.

Se gärna vår introduktionsfilm för dig som ny medlem. Grafiska Företagens vd Eva Glückman hälsar dig välkommen och berättar mer om oss. Medverkar gör även Maria Wigbäck, företagsrådgivare på Grafiska Företagen, för att ge arbetsrättsliga tips.

Är du ny medlem behöver du
Skaffa medlemskonto så att du kan logga in och komma åt medlemsexklusivt innehåll
Teckna kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Bra att veta för dig som är medlem
Lagar och andra avtal
Utöver kollektivavtalet finns en rad lagar kring exempelvis arbetstid, jämställdhet och diskriminering. Det finns också andra avtal mellan arbetsmarknadsparterna som kompletterar kollektivavtalen.
Arbetsgivarstöd
Hos oss hittar du aktuell information för olika situationer som rör din roll som arbetsgivare. Mycket av innehållet är exklusivt för dig som medlem.
Kollektivavtal
Vi tecknar branschanpassade kollektivavtal för ditt företags räkning och hjälper dig som medlem att tolka och tillämpa kollektivavtalen.
Vi driver dina frågor
För din räkning driver vi frågor som är viktiga för företag i den grafiska branschen. I fokus står exempelvis frågor som rör kompetensförsörjning, hållbarhet, branschens relevans och konkurrenskraftiga kollektivavtal.
Arbetsgivarjouren
När du behöver råd och stöd i arbetsgivarfrågor kan du kontakta vår arbetsgivarjour. Som medlem har du fri rådgivning i exempelvis frågor kring arbetsmiljö, anställning och arbetsrätt.
Stöd i förhandlingar
Vi ger dig som medlem stöd, rådgivning och biträde i lokala och centrala förhandlingar och i tvisteförhandlingar i domstol.
Arbetsmiljöfrågor
Hos oss har du tillgång till information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet. I vår arbetsgivarguide hittar du det mesta du behöver veta på området.
Avtal och blanketter
Alla avtal och blanketter du behöver hittar du hos oss.

Medlemsförmåner

Utbildning
Alla medlemmar har tillgång till kurser och kompetensutveckling för både chefer och medarbetare inom exempelvis arbetsmiljö, arbetsrätt och förhandlingsteknik.
Hitta utbildningar
Branschnätverk
Genom våra åtta olika branschnätverk och föreningar träffar du branschkollegor att utbyta erfarenheter med och lära dig av.
Läs mer om branschnätverk
Kollektivavtalade försäkringar
Som arbetsgivare med kollektivavtal ansvarar du för att teckna och betala kollektivavtalade försäkringar gällande tjänstepension, arbetsskada och omställning för dina anställda hos Collectum respektive Fora.
Läs mer om pension och försäkringar

Stadgar

Vi samlar och stärker svenska företag inom det grafiska området och tillvaratar dina och andra medlemsföretags intressen i arbetsgivarfrågor och i branschrelaterade och näringspolitiska frågor.

Grafiska Företagens stadgar

Svenskt Näringslivs stadgar

Vi håller dig uppdaterad

Vi håller dig som medlem informerad om viktiga frågor eller förändringar som rör arbetsgivarrollen eller branschen:

  • Vårt nyhetsbrev kommer varannan vecka. Du som är vd får det automatiskt, men alla i företaget som vill kan prenumerera.
  • Arbetsgivarnytt informerar om ändringar i lagar, avtal och regelverk.
  • Arbetsrättsligt nyhetsbrev informerar om bl.a. lagstiftningar och rättsfall från Arbetsdomstolen som är av intresse för våra medlemsföretag.

Du är självklart också alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns i Örebro, Stockholm, Jönköping, Växjö och Malmö.

Kontakta oss

Medlem även i Svenskt Näringsliv
Med medlemskapet i Grafiska Företagen följer också medlemskap i Svenskt Näringsliv.
Läs mer