Anställning

Rekryteringsprocessen på företag kan gå till på olika sätt. Det är bra om processen genomförs omsorgsfullt i flera steg med en väl utformad platsannons, en eller flera intervjuer med de sökande och kontakter med referenser. I mindre verksamheter är det dock inte alltid möjligt att genomföra alla steg, men några punkter bör alla företag ha i åtanke under ett anställningsförfarande.

Begränsningar i arbetsgivarens fria anställningsrätt

Som huvudregel kan arbetsgivaren välja vem hen vill anställa, och utifrån meriter och personliga egenskaper fritt välja bland de arbetssökande. Dock finns det en del viktiga begränsningar i den fria anställningsrätten. Arbetsgivaren måste följa bestämmelser om bl.a. företrädesrätt, diskriminering, arbetstider för minderåriga och arbets- och uppehållstillstånd, som alla innebär att arbetsgivaren inte har full bestämmanderätt vid rekrytering.

Referenser minskar risk för felrekrytering

Kontakta alltid de referenser som sökanden uppgett. Att prata med referenspersonerna minskar risken för kostsamma felrekryteringar, och är kanske det viktigaste momentet vid en rekrytering. Beskriv tjänsten för referenspersonen. Ställ tydliga frågor om varför den sökande skulle passa för arbetet, och vad hen är bra och mindre bra på.

Arbetssökande omfattas av diskrimineringslagen

Vid anställningsintervjuer ska arbetsgivaren bara ställa frågor som är relevanta för arbetet. Vissa frågor kan uppfattas som diskriminerande. Etnicitet, religion sexuell läggning och om den sökande tänker skaffa barn, är sällan eller aldrig relevant för anställningen.

Provanställning 

Börja alltid med en provanställning. Genom att provanställa kan arbetsgivaren avbryta anställningen, om den provanställde inte är lämplig för arbetet.

Skriv anställningsavtal

Även om ett bindande avtal inte måste vara skriftligt, så har arbetsgivaren ett juridiskt ansvar för att skriva en överenskommelse med arbetstagaren. Kollektivavtalen och anställningsskyddslagen innehåller bestämmelser som ålägger arbetsgivaren att utfärda anställningsbevis, och att skriftligen informera om anställningsvillkoren. Arbetsgivaren följer enklast reglerna genom att använda de anställningsbevis som finns att ladda ner här.

Arbetsgivaren har också ett intresse av ett skrivet avtal. Vid oenighet om vilka anställningsvillkor parterna kommit överens om, blir avtalet ett betydelsefullt bevis. Särskilt viktigt är att anställningsformen framgår. Om arbetsgivaren inte kan styrka vilken anställningsform som parterna avtalat, anses anställningen vara en tillsvidareanställning.

Vanliga frågor
 • Kan vi ha muntligt avtal med sommarjobbare?

  Vi har anställt några sommarjobbare hos oss. Måste vi ha ett skriftligt anställningsavtal med dem eller räcker det att vi har kommit överens muntligt om arbete?

  Svar

  Ett anställningsavtal kan träffas muntligt, skriftligt eller till och med genom att parterna uppträder som om ett avtal förelåg. Kravet är bara att någon utför arbete mot att någon annan betalar lön. Ett muntligt avtal har samma värde som ett skriftligt. Skillnaden är bara att det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad ett avtal innehåller om det inte är skriftligt. Lagen om anställningsskydd gäller fullt ut vare sig det är muntligt, skriftligt eller om anställningsavtalet bara uppkommit genom parternas ageranden.

  Lagen om anställningsskydd 6 c § innehåller en regel om att arbetsgivaren skriftligt ska informera om anställningsvillkoren inom en månad från att anställningen tillträddes. Är anställningen kortare än tre veckor behöver ingen information lämnas skriftligt. Observera att regeln enbart reglerar en skyldighet att informera om villkoren, det finns inget krav på ett skriftligt avtal.

  Observera att Infomedia-och Förpackningsavtalen innehåller bestämmelser om att överenskommelser om tidsbegränsade anställningar ska vara skriftliga.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in