NYHET - ANSTÄLLNING

Avtal om etableringsjobb tecknat med GS-facket

Grafiska Företagen har idag kommit överens med GS-facket om den nya anställningsformen etableringsjobb, som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att få jobb.

30 maj 2024
Anna Freij, förhandlingschef på Grafiska Företagen. Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

Det innebär att det från den 30 juni 2024 är möjligt för våra medlemsföretag att träffa avtal om etableringsjobb för anställda som omfattas av Förpackningsavtalet och Infomediaavtalet.

– Jag är glad att vi kommit överens med GS-facket om etableringsanställningar. Det är viktigt inte bara för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden utan också för medlemsföretagens långsiktiga kompetensförsörjning, säger Grafiska Företagens förhandlingschef Anna Freij.

Sedan tidigare har Grafiska Företagen avtal om etableringsanställningar med Unionen.

Tanken är att den nya anställningsformen ska sänka risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända som inte har varit så länge i Sverige. Det ska förenkla vägen till ett första jobb och samtidigt underlätta för företag att täcka sitt kompetensbehov.

Etableringsjobb är en visstidsanställning som kombinerar arbete och utbildning, där arbetsgivaren och staten delar på kostnaden. Företaget betalar en lägre månadslön och arbetstagaren ansöker själv om kompletterande ersättning från staten. Detta innebär en förenklad administration för företagen.

Ersättning för arbete i etableringsjobb kan betalas ut maximalt i 24 månader.

Läs mer i Arbetsgivarguiden