Återvinning, energieffektivisering och att främja en utsläppsfri produktion är självklara delar i den grafiska branschens arbete med hållbarhet, liksom att de råvaror som används till papper och kartong ska komma från hållbart skogsbruk.

Men hållbarhet handlar också om sociala och ekonomiska aspekter som arbetsvillkor, produktivitet och tillväxt genom innovation och ny teknik.

Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Den innehåller 17 globala mål, varav Grafiska Företagen har valt ut de 10 mest relevanta målen utifrån våra och medlemsföretagens möjligheter att påverka.

Här hittar ni som är medlemsföretag både verktyg och marknadsföringsmaterial som kan underlätta ert hållbarhetsarbete. Tillsammans har vi ett ansvar att adressera de miljömässiga och sociala utmaningar världen står inför.