Den 31 mars 2025 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad.

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Av dessa är alla utom Ledarna parter i industriavtalet, som sätter märket för de övriga kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden.

Inför avtalsrörelsen pågår internt arbete under våren 2024, för att sedan övergå i ett mer intensivt arbete i höst. Under hösten sker upptakten med avtalskonferenser och dialog med medlemsföretagen för att inhämta synpunkter inför att parterna växlar yrkanden i december.