2-årigt avtal på sammanlagt 7,4 procent är resultatet av en historiskt svår avtalsrörelse. Kortsiktigt innebär det att både företag och deras medarbetare kan uppfattas som förlorare. Vinnare är i stället industriavtalets stabilitet och svensk ekonomis förutsättningar för återhämtning.


Hög inflation och besvärligt konjunkturläge har gjort detta till den svåraste avtalsrörelsen på många år. Avtalet gäller för två år, med en löneökningstakt på 4,1 procent det första året och 3,3 procent det andra året. Utöver detta innehåller avtalet en höjning av de lägsta lönerna på 1 350 kr. Det nya avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med: GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.