NYHET - AVTAL 2023 & AVTAL 2025

”Resultatet blev bra i ljuset av situationen som rådde”

”Många målade upp risker inför den förra avtalsrörelsen, inte minst Riksbanken. Utifrån det var det extra viktigt att vi kunde hålla i lönebildningsmodellen och träffa avtal som kan leda till fortsatt konkurrenskraft och lönsamhet.” Det säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, en av Grafiska Företagens fackliga motparter.

26 april 2024
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Foto: Anna Levin

Camilla Frankelius och hennes medarbetare har påbörjat förberedelserna inför nästa avtalsrörelse. I processen ingår att formera förbundets delegationer och analysera nuläge och trender på arbetsmarknaden inom olika avtalsområden innan man arbetar fram avtalsinriktningen, förklarar Camilla. Sedan handlar det också om att samspela med andra fackliga parter och så småningom att klura på yrkanden.

Hur ser du idag på hur det nuvarande avtalet blev och hur har det landat hos era medlemmar?

– Det var tidigt viktigt för oss, facken inom industrin, att hålla fast vid utgångspunkten att få till ett avtal som inte skulle spä på inflationen. Båda parter har ett ansvar att bidra till långsiktighet och stabilitet, och både jag och våra medlemmar tycker att resultatet när det gäller nivån blev bra i ljuset av situationen som rådde. Några villkorsändringar blev det ju inte den här gången.

Kan du dra några slutsatser eller lärdomar av den förra avtalsrörelsen?

– Att märket är en bra hållpunkt att hålla fast vid. Det är alltid kritik kring märket, men jag upplevde att det var mindre kritik än befarat. Det var viktigt att vi kunde hålla fast vid lönebildningsmodellen i den speciella situation som rådde. Att ta hand om och utveckla modellen är viktigt framöver.

– Vi upplevde ett väldigt bra förhandlingsklimat, det värdesätter vi. Det fanns en vilja att förstå, diskutera och att lära sig, det är en bra utveckling av partsmodellen. Under en avtalsförhandling behöver man prata om saker flera gånger för att se hur man kan möta varandra på vägen.

Vad tror du om förutsättningarna för den kommande avtalsrörelsen?

– Man ska inte ropa hej än, men man får ändå säga att det är skönt att inflationen går åt rätt håll. Att den går ner och att lågkonjunkturen inte blir djup kommer att vara viktigt för lönerna.

– Naturligtvis är det en viss oro på arbetsmarknaden. Det är oerhört viktigt att få igång de sektorer som har det jobbigt. Vi har sett vissa organisationsförändringar, men våra medlemmar har ändå klarat sig bra och behovet av ingenjörer är fortsatt stort, på så vis är det bra förspänt. Men viss oro finns.

Vilka frågor ser du blir viktiga i nästa avtalsrörelse?

– Lön, arbetstid och föräldraledighet är aktuella frågor i detta tidiga skede, ser vi. Löner är ju alltid viktigt, vi vill så klart alltid att arbetsgivarsidan ska öppna plånboken så mycket det går. Arbetstidsfrågan är viktig och aktuell på många ställen, både för oss och för arbetsgivarsidan. Vi förväntar oss att det kommer att bli en fråga.

Arbetstidsfrågan är viktig och aktuell på många ställen, både för oss och för arbetsgivarsidan.

– Vi får väldigt många frågor kring föräldraledighet och vad som gäller, de frågorna kommer att vara viktiga för att kunna attrahera nya medarbetare. Det är ju en tid kvar till yrkanden och mycket kan hända på kort tid. Det är spännande tider fortsatt, och mycket som kan påverka arbetsmarknaden.

Inför Avtal25

Halvvägs in i avtalsperioden, med lite distans till den förra avtalsrörelsen och fötterna i startgroparna för nästa, är det dags att utvärdera och blicka framåt. Vi gör därför en uppföljning med förhandlingscheferna hos våra fackliga motparter för att höra hur de tycker avtalet blev och hur de ser på nästa avtalsrörelse.

Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med GS-facket och Unionen som facklig part i industriavtalet, som sätter märket för övriga kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.