Om oss

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för 350 kreativa medlemsföretag inom förpackning och tryck. Den grafiska branschen utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande till hållbara förpackningar för den gröna omställningen.

Vi finns till för att förhandla fram branschanpassade kollektivavtal, ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor och driva opinion kring frågor som är viktiga för våra medlemmar. Allt för att den grafiska branschen ska kunna växa, utvecklas och fortsätta göra skillnad i människors vardag.

Grafiska Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och lönsamhet. Vi:

 • träffar kollektivavtal så att företagen kan vara konkurrenskraftiga i Sverige och globalt.
 • är expertrådgivare i avtals- och arbetsrättsliga frågor.
 • har relationer med politiker, myndigheter och andra för att påverka branschens utveckling.
 • säkerställer tillgången på relevanta utbildningar och kompetens.
 • inspirerar och underlättar för medlemsföretagen att arbeta med hållbarhet.
 • är talespersonen för den grafiska branschen.
 • driver nätverk för att främja kunskapsutbyte mellan företag.

Vår bransch

Den grafiska branschen har framtiden för sig. Inte bara genom den ökande näthandeln och behovet av hållbara förpackningar, utan också för att tryckta produkter får ett allt högre värde i en digitaliserad tid. Här finns jobb, utvecklingsmöjligheter och fokus på hållbarhet.

Med en brinnande innovationskraft och kärlek till ett tidlöst hantverk har den grafiska branschen genom århundradena i stort som smått gjort skillnad i människors vardag. Här utveck­las, förpackas och distribueras budskap för hela samhället.  Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande och valsedlar så att vi kan rösta, till etiketter för säkerheten i våra bilar, medicinförpackningar för dem som är sjuka och hållbara förpackningar för den gröna omställningen.

Den grafiska branschen är innovativ och kreativ:

 • Samhällsviktig - Avgörande roll för andra företag och människors vardag.
 • Kreativ - Från produkterna som tillverkas till att hitta nya lösningar och affärsmodeller.
 • Hållbar - En del av en cirkulär ekonomi med förnybara material och hög grad av återvinning.
 • Framtid - Flytande gränser ger innovationskraft, nya spännande företag, tjänster och roller.

 

Samarbete med andra organisationer

Grafiska Företagen är medlem i Svenskt Näringsliv och i Intergraf, den europeiska branschorganisationen för grafisk industri.

Grafiska Företagen är tillsammans med Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare delägare i servicebolaget Arbio AB.

Andra samarbetsorganisationer

 • NOPA branschorganisation för tryckerier i Norden och Baltikum
 • Grafkom nätverk för grafiska branschen i Norden och Baltikum
 • SWIF branschföreningen för svensk wellpappindustri
 • TwoSides lyfter det klimatsmarta med tryck, papper och pappersförpackningar
 • Branschkoll nyhets- och konsulttjänst för tryckerier och förpackningsföretag