Den grafiska branschen är i snabb förändring. Ett jobb i branschen innebär arbete med tekniskt avancerade produkter som är viktiga för samhället. Det är en bransch som kännetecknas av såväl digital utveckling som hantverkskonst och som ligger långt fram när det gäller hållbarhetsarbete.


Grafiska Företagens arbete med kompetensförsörjning handlar bland annat om att öka branschens attraktivitet. Det handlar också om att säkerställa att de utbildningar som finns motsvarar branschens behov och att kvalitetssäkra samarbetet mellan näringslivet och skolorna. Dessutom är påverkan på politiker, myndigheter och kommuner viktigt för att förbättra kompetensförsörjningen i branschen.