Att vara medlem i Grafiska Företagen ger dig en rad fördelar
Ordning och reda med branschanpassat kollektivavtal
Kollektivavtalet är utformat efter dina behov. Allt som rör din roll som arbetsgivare är överenskommet och klart. Det gör att du kan koncentrera dig fullt ut på verksamheten. Kollektivavtal är dessutom ofta en avgörande faktor vid rekrytering och upphandling.

Våra tre stora avtal – Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Tjänstemannaavtalet – tillämpas av merparten av de företag som verkar i branschen, och har GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna som arbetstagarpart.
Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar
Med kollektivavtal kommer också heltäckande tjänstepensions- och försäkringslösningar för dina anställda. De är kostnadseffektiva för dig som arbetsgivare och mycket förmånliga för dina anställda. Det bidrar till att göra dig till en attraktiv arbetsgivare och kan vara avgörande både för att locka och behålla kompetens.
Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor
Ibland behöver man råd och stöd som arbetsgivare. Det kan handla om förhandlingar eller relationen mellan företaget och anställda, eller i vissa fall kanske en domstolsprocess. Våra jurister och rådgivare finns tillgängliga för att hjälpa dig. De är experter på både avtalen och branschen och finns på flera orter i landet, där de känner de lokala förhållandena väl.
Branschnätverk
Vårt branschnätverk, som består av åtta föreningar med fokus på olika delar av branschen, ger dig möjlighet till kunskapsutbyte och affärskontakter som kan stärka företagets konkurrenskraft. Inom nätverken ordnas träffar, aktiviteter och utbildningar där du möter branschkollegor och kan utveckla din chefs- och företagarroll.
Hjälp att driva viktiga näringspolitiska frågor
Vi driver frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. Genom att delta i debatten, kontakta myndigheter och svara på remisser i frågor som rör branschens utveckling synliggör vi den grafiska branschens betydelse och förutsättningar för beslutsfattare både i Sverige och EU. Tack vare att vi företräder många röster blir vi betydligt starkare än ett enskilt företag kan vara på egen hand.
Blanketter, dokument och utbildning
Hos oss hittar du alla mallar, avtal och blanketter som du kan behöva. Vi erbjuder också kvalificerade seminarier, kurser och utbildningar för att höja din och dina medarbetares kompetens. Det kan handla om arbetsrätt, förhandlingsteknik, ledarskap eller arbetsmiljö. Vi anordnar även seminarier och konferenser i aktuella frågor.
Medlemsförmåner
Som medlem i Grafiska Företagen får du tillgång till en rad olika förmåner inom affärsjuridisk rådgivning, arbetsmiljörättslig rådgivning, branschanpassad företagsförsäkring och fordonsförsäkring.