Diskriminering och likabehandling

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen gäller såväl arbetslivet som andra samhällsområden. Lagens huvudinnehåll utgörs av:

 • Förbud mot diskriminerande handlingar.
 • Bestämmelser om aktiva åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering.
 • Åtgärder för att förebygga, utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Förbud mot repressalier därför att någon påtalat eller deltagit i utredning om diskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna

De typer av diskriminering som omfattas av skyddet i diskrimineringslagen är diskriminering som har samband med:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder
Praktisk vägledning för att undvika diskriminering

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En handledning som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Handledningen innehåller i korthet:

 • Diskrimineringlagen
 • Delar av Föräldraledighetlagen
 • Aktiva åtgärder, exempelvis lönekartläggning 
 • Rättsfall
 • Fiktiva fall

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Gröna arbetsgivare, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.