Genom århundraden har den grafiska branschen i stort som smått gjort skillnad i människors vardag – med kärleken till ett tidlöst hantverk och en brinnande innovationskraft. Här utvecklas, förpackas och distribueras budskap för hela samhället.


Den grafiska branschen producerar en mängd olika produkter och tjänster som är viktiga för vårt samhälle. Förutom traditionella tryckta produkter som till exempel tidskrifter, böcker, informationsfoldrar, etiketter och reklam erbjuder många grafiska företag helhetslösningar där man tar hand om kundens samlade behov av kommunikation och information, eller olika tilläggstjänster som lager- och distributionstjänster.

Här är några exempel på tryckta produkter som den grafiska branschen producerar:
Insatsvaror till industrin
Förpackningar, etiketter, blanketter, årsredovisningar och manualer.
Förlagsinitierade produkter
Böcker, läromedel, tidskrifter, kalendrar, dags- och kvällspress.
Informationstryck
Broschyrer, foldrar, affischer, blanketter och valsedlar.
Reklam
Oadresserad direktreklam (ODR), adresserad direktreklam (ADR), broschyrer, foldrar, affischer och vepor.
Specialprodukter
Värdetryck som sedlar och lotter, spelprodukter, biljetter, tapeter och pass.

 

Tryck är fortsatt relevant

Teknikförändringar har stöpt om den grafiska branschen i grunden. Arbetssätt, flöden, processer, yrken och kompetensbehov förnyas. Företagen diversifierar sig och tar sig in på andra områden i värdekedjan för att möta ny konkurrens och nya kundbehov. Den grafiska branschen är en innovativ och kreativ framtidsbransch där det finns både jobb och utvecklingsmöjligheter.

Idag består den grafiska värdekedjan av så mycket mer än bara fysiska produkter. Omställningen till den moderna produktion vi ser idag började i mitten av åttiotalet med datorernas intåg. Branschen var en av de första att påverkas av digitaliseringen, en utveckling som alltjämt fortgår.

Trots en alltmer digitaliserad värld är tryckta produkter i allra högsta grad fortsatt relevanta. Trycksakernas historia går hundratals år tillbaka och det finns plats för dem under lång tid framöver. Böcker, tidningar, affischer, broschyrer och visitkort kan samexistera med dagens digitala alternativ och har faktiskt många fördelar.

Trycksaker är inte beroende av el eller nätverk och de lämnar inga digitala spår. De går att ta på och hålla i, de är ”på riktigt”, något som ger en särskild känsla som många människor uppskattar. Forskning visar att läsbarheten är bättre på papper än digitalt, och dessutom minns man bättre det man läst. Dessutom har studier visat att miljöpåverkan generellt är lika stor från digitala medier som från trycksaker, vilket många inte vet.

Den växande e-handeln innebär efterfrågan på förpackningar. Ökade krav på hållbarhet och återvinning gör pappersbaserade förpackningar än mer intressanta, och nya material och produktionsmetoder utvecklas.

Trycksaker har varit och är i stor utsträckning fortfarande en förutsättning för att alla i samhället ska kunna nås av information, och ett fundament för att en demokrati ska fungera. Valsedlar, läromedel, skyltar, förpackningar, etiketter och bipacksedlar till läkemedel är viktiga inslag i vår vardag och vårt samhälle. Den grafiska branschen har därmed en viktig funktion att fylla.