För att industrin ska kunna fortsätta generera välstånd, och för att en hållbar omställning ska kunna förverkligas krävs politisk handlingskraft i en annan och större omfattning än den vi sett på senare år. Vi behöver en ny industripolitik för Sverige.


Industrins reformagenda är ett initiativ för att skapa samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri med syftet att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.

Reformagendan tydliggör den samlade industrins gemensamma prioriteringar av vilka reformer som behövs för att göra Sverige till en av de främsta industrinationerna i världen – med en modern, hållbar och konkurrenskraftig industri. Vi som står bakom Reformagendan har som uttalad ambition att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index.

Reformagendan lanserades första gången hösten 2020 och uppdaterades inför den svenska valrörelsen 2022. I januari 2023 lanserades ”Industrins reformagenda – En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för industrin” som är ett uppdaterat medskick till den nya regeringen och den nyvalda riksdagen. Rapporten ger konkreta förslag på politiska beslut som skulle gagna såväl Sveriges välfärd som klimatomställning och innovationskraft.