NYHET - AVTAL 2023 & AVTAL 2025

”Att stötta chefer gagnar både företagen och de anställda”

Nina Åkervall är avtalsansvarig hos Ledarna för kollektivavtalet med Grafiska Företagen. Den förra avtalsrörelsen tycker hon var lösningsinriktad och effektiv, och ser med tillförsikt fram emot den kommande – även om en föränderlig omvärld gör läget osäkert.

16 april 2024
Nina Åkervall, avtalsansvarig på Ledarna.
Nina Åkervall, avtalsansvarig på Ledarna. Foto: Privat

För drygt ett år sedan intervjuade vi Ledarnas förhandlingschef Sara Kullgren inför den förra avtalsrörelsen. Nu, halvvägs in i avtalsperioden gör vi en uppföljning med Nina Åkervall, som är ansvarig hos fackförbundet för att tillsammans med Grafiska Företagen förhandla fram Ledaravtalet för grafisk industri.

Hur ser du idag på hur avtalet blev och hur tycker du att det har landat?

– Utöver en fortsatt avsättning till flexpension enades vi om att det pågående partsgemensamma arbetet med arbetsgruppen Hållbara chefer ska fortsätta under avtalsperioden, med syfte att ta fram aktiviteter som bidrar till att lyfta ledaravtalet, ledarskapets värde och öka förutsättningarna för chefers hållbarhet inom branschen. Ett exempel är seminariet för chefer som Ledarna, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen, TMF, arrangerar gemensamt i Jönköping den 18 april. Att stötta chefer gagnar såväl företagen som medarbetarna.

Kan du dra några slutsatser eller lärdomar av den förra avtalsrörelsen?

– Det var en lösningsinriktad och effektiv avtalsrörelse med god ton och transparens. Båda sidor fick tid och möjlighet att redogöra för sina yrkanden på djupet, och en bidragande orsak till det upplever jag var att arbetsgivarsidan var välplanerad och strukturerad.

Det var en lösningsinriktad och effektiv avtalsrörelse med god ton och transparens.

– Jag upplevde också att dialogen mellan oss fackliga medparter var givande. Jag ser fram emot att fortsätta på samma sätt framöver.

Vad tror du om förutsättningarna för den kommande avtalsrörelsen?

– Det är svårt att bedöma, men det man kan konstatera är att världsläget är osäkert och föränderligt. Vi har Natomedlemskap, fortsatt krig i vår närhet, val i EU och val i USA snart; det är mycket i omvärlden som påverkar oss i högsta grad. Det är svårt att säga hur det kommer att se ut om ett år, men vi arbetar löpande med omvärldsbevakning, bland annat i samarbete med våra branschföreningar, och tar exempelvis fram olika rapporter där vi analyserar läget på olika områden. Allt för att ha ett så bra underlag som möjligt.

Vilka frågor blir viktiga i den kommande avtalsrörelsen?

– Som Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Chefer med ett tydligt mandat, resurser, handlingsfrihet och aktivt stöd från arbetsgivaren ger en bättre och mer framgångsrik verksamhet. Det tillsammans med ett väl fungerande ledaravtal är alltid aktuella och viktiga frågor för oss.

Hur ser processen ut inför nästa avtalsrörelse?

– Vi drar igång arbetet internt under våren. Då startar arbetet med att ta fram en inriktning för våra övergripande yrkanden. När beslut om detta tagits av förbundsstyrelsen tar vi avtalsansvariga tillsammans med delegationerna fram branschspecifika yrkanden. I höst har vi uppstartskonferens för delegationerna med förberedande utbildning.

Nina Åkervall, avtalsansvarig på Ledarna

Har själv varit chef i 25 år, bland annat inom transport- och logistikbranschen, på företag som levererade till den grafiska branschen. Ett driv och intresse att stötta andra chefer gjorde att hon för nio år sedan sökte sig vidare i yrkeslivet och fick då anställning som central förhandlare på Ledarna. De senaste fem åren har hon arbetat som avtalsansvarig och i rollen som central samordnare för arbetsmiljö, där hon bland annat företräder Ledarna i PTK:s arbetsmiljögrupp.

Tycker den svenska modellen är fantastisk, och att jobbet på Ledarna är både det roligaste och det svåraste hon haft.

”Att representera medlemmarna är en stor ära och våra företrädare är otroligt dedikerade. Det är aldrig tråkigt på jobbet, det händer alltid något nytt. Mycket i mitt jobb handlar om att bygga relationer, det är roligt.”

Inför Avtal25

Halvvägs in i avtalsperioden, med lite distans till den förra avtalsrörelsen och fötterna i startgroparna för nästa, är det dags att utvärdera och blicka framåt. Vi gör därför en uppföljning med förhandlingscheferna hos våra fackliga motparter för att höra hur de tycker avtalet blev och hur de ser på nästa avtalsrörelse.

Ledarna är fackförbundet för chefer och en av Grafiska Företagens fackliga motparter.