NYHET - KONJUNKTUR & AVTAL 2025

Seminarium om läget i ekonomin inför avtal 2025

Under ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna med fokus på de ekonomiska förutsättningarna inför nästa avtalsrörelse tecknade en rad chefsekonomer och myndighetschefer tillsammans en bild av läget inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna där parterna ska enas om ett nytt industriavtal.

5 juni 2024
Industriarbetsgivarna_Teknikföretagen_Konjukturrapport
Foto: Industriarbetsgivarna

Halvvägs in i det nuvarande industriavtalets löptid är det dags att förbereda sig inför kommande avtalsrörelse. För ett år sedan presenterades ett tvåårigt avtal som tecknades under tuffa ekonomiska förutsättningar. Med hög inflation och ett osäkert geopolitiskt läge med krig i vårt närområde krävdes det långa förhandlingar innan ett tvåårigt avtal träffades, med ökningar på 4,1 procent första året och 3,3 det andra året. Den stora frågan inför kommande avtalsrörelse är hur det nuvarande ekonomiska läget kommer att utvecklas, och påverka kommande avtalsrörelse.

För att svara på denna fråga var flera experter inbjudna till seminariet för att ge sin analys. Erik Spector, chefsekonom på Teknikföretagen, gav en lägesrapport av ekonomin och konstaterade att det är en ljusare ekonomisk situation jämfört med de två senaste avtalsrörelserna.

– Vi tror att inflationstakten under året kommer att hamna på ett genomsnitt på 1,9, och att räntan under hösten sänks ytterligare tre gånger med ett ränteläge på 3,0 i slutet av 2024, sa Erik Spector.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo berömde den svenska modellen och parternas ansvarstagande och konstaterade att mycket tyder på att arbetsmarknaden hanterat det senaste årets inflationstakt på ett bra sätt.

Anna Breman, vice riksbankschef, deltog även hon på seminariet och konstaterade att det finns en del risker som behöver övervakas.

– Det är oroligt i omvärlden med flera konflikter, och viktiga valrörelser med osäker utgång. Vi behöver ha en bevakning, eftersom Sverige är en liten och öppen ekonomi. Chocker från andra länder kan påverka vår inflation, både genom att höja och sänka. Men jag vill betona att vi kommer reagera och hantera detta genom ett reglerat ränteläge, sa Anna Breman.

Under dagen pratade även Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna, Albin Kainelainen generaldirektör på Konjunkturinstitutet och Jesper Hansson, seniorekonom på Swedbank.

I samband med seminariet presenterades även Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens gemensamma konjunkturrapport