Lön

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-07 16:04
Att använda lönen som ett verktyg är något du som arbetsgivare kan göra för att öka motivationen bland dina medarbetare men också för att nå företagets uppsatta mål.

Med en företagsnära lönebildning får du som arbetsgivare ett styrmedel där arbetstagare som gör bra prestationer kan premieras, och de som inte når sina mål får motivation att förbättra sig.

Kontakt

Stockholm

Christina Villa, 08-762 68 28

Anna Freij, 08-762 72 18

Göteborg

Dan Wennergren, 031-62 94 23

Malmö

Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60