Mediepaket

Hjälp till att sprida budskapet!

GRAFX är Grafiska Företagen och GS-fackets informationskampanj för att öka intresset för grafisk industri hos ungdomar. Här finns material för grafiska företag att ladda ner, använda och sprida.

Torsdag den 20 oktober lanserade vi & GS-facket kampanjen Grafx, som syftar till att öka intresset bland unga att utbilda sig och att jobba i den grafiska industrin. Plattformen i kampanjen är kampanjsajten www.grafx.se.

Fyra ansikten från grafisk industri används som förebilder, Gabriela, Senko, Dominic & Andreas som alla jobbar på olika företag. Via grafx.se informeras och tipsas unga om utbildning och jobb inom grafisk industri. En landsomfattande annonskampanj drog samtidigt igång via olika medier samt med PR riktad mot nyhets- och branschmedia.

Deltag med ditt företag i kampanjen

För att kampanjen riktigt skall ta fäste lokalt vill vi ha din hjälp att sprida kampanjen. Det kan vara genom att lägga upp en banners på din egen webbsida. Annonsera kampanjen i lokala medier, i dagstidningen och/eller på deras webbupplaga.

Publicera på egna sociala mediekanaler som Facebook, Instagram & Twitter. Vi har producerat annonser och filmer som vi hoppas du kommer att använda för att stötta kampanjen.

Tillsammans gör vi denna kampanj lokalt och nationellt förankrad samt säkerställer det kommande rekryteringsbehovet inom grafisk industri.

Filmerna på www.grafx.se.

Publicera på t.ex. sociala medier och egen hemsida.

Bloopers

Publicera på t.ex. företagets Instagram konto

Länk till logotyp, annonser och banners

https://www.dropbox.com/sh/t0lcsdu01fyqdfq/AACPrCsxQhVpQ7VfpddNGFi5a?dl=0

Allt material får användas helt fritt under förutsättning att layouten ej förändras och att banners länkar till www.grafx.se.

Frågor gällande material eller nedladdning, kontakta: borje@lagercrantcmedia.se