Regionkontor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11 09:42
Den nära kontakten med företagen hålls i första hand genom de tre regionkontoren. Dessa finns i Malmö, Göteborg och Stockholm och kan bistå företagen med råd och hjälp på ort och ställe. Regionkontoren har god kännedom om lokala förhållanden i branschen, inte minst när det gäller företagets roll som arbetsgivare.

Regionkontor MALMÖ
Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60
Jörgen Kocksgatan 1 B, Box 186
201 21 MALMÖ
Fax: 040-23 33 82
Regionen omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län

Regionkontor GÖTEBORG
Dan Wennergren
Södra Hamngatan 53, Box 404
401 26 GÖTEBORG
Tel: 031-62 94 23
Fax: 031-80 27 54
Regionen omfattar Hallands län, Värmlands län och Västra Götalands län

Regionkontor STOCKHOLM
Christina Villa, 08-762 68 28
Anna Freij, 08-762 72 18
Storgatan 19, Box 555 25
102 04 STOCKHOLM
Fax: 08-611 08 28
Regionen omfattar Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Örebro län och Östergötlands län

Regionkontorens uppgift

  • Ger råd och hjälp i frågor som rör företagets relationer till personalen och de fackliga organisationerna
  • Samverkar i ett joursystem för att möjliggöra snabba svar på tolkningsfrågor rörande lagar och avtal
  • Ger i mera komplicerade ärenden stöd och hjälp vid genomgång på företaget
  • Medverkar ibland i lokala förhandlingar
  • Genomför centrala förhandlingar i de fall de lokala parterna inte har kunnat lösa en tvistefråga
  • Är i de flesta fall den första kontakten även i andra ärenden, där företaget behöver förbundets stöd
  • Håller nära kontakt med de skolor i regionen som genomför grafisk utbildning, såväl på gymnasie- som högskolenivå
  • Utgör ett stöd för de lokala grafiska kretsföreningarna
  • Erbjuder företagen möjlighet att samverka i lokala samarbetsgrupper