Här hittar du kollektivavtalen som omfattar de grafiska företagen.

Kollektivavtal

Infomediaavtalet

Kollektivavtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch avseende Infomediaföretag.

Förpackningsavtalet

Kollektivavtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch avseende förpackningstillverknings- och annan emballageindustri.

Ledaravtalet för grafisk industri

Huvudavtal om lönebildning i företagen mellan Grafiska Företagens Förbund och Ledarna.

Tjänstemannaavtalet

Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän mellan Grafiska Företagens Förbund, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Arbetstagares uppfinningar

Den 1 december 2015 trädde det nya avtalet om arbetstagares uppfinningar och den gemensamma skiljenämnden i kraft på de förbundsområden där avtalen antagits av parterna.

Konkurrensklausuler

Den 1 december 2015 trädde det nya avtalet om konkurrensklausuler uppfinningar och den gemensamma skiljenämnden i kraft på de förbundsområden där avtalen antagits av parterna.

Omställningsavtalet

Omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund i Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK).

Detta avtal tecknas för att underlätta de omställningsproblem som uppstår både för anställda och företag när arbetsbrist uppstår på grund av utvecklingsåtgärder, omstrukturering, rationalisering och olönsamhet.

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet mellan SAF, LO och PTK bygger på företagsanpassning och decentralisering inom områdena arbetsorganisation, teknisk utveckling, företagets ekonomi och resurser.

Yrkesintroduktionsavtal

Avtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Yrkesintroduktionsavtalets syfte är att stimulera grafisk bransch att erbjuda särskilda yrkesintroduktionsanställningar åt ungdomar för att underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

De medlemsföretag som önskar kan beställa fler exemplar genom att skicka e-post till carina.gisler@grafiska.se. Vid beställning är det viktigt att ange korrekta adressuppgifter samt önskat antal av varje kollektivavtal. Enstaka exemplar skickas kostnadsfritt men vid beställningar av fler än fem stycken kommer vi att ta ut ett självkostnadspris om 20 kr exkl. moms per kollektivavtal.

Korttidsarbete

Avtal med motparter som möjliggör korttidsarbete. Syftet med de centrala avtalen är att öppna upp möjligheten för företagen att sluta lokala avtal om korttidsarbete. Processen har skyndats på av utbrottet av Corona. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och att kostnaden för detta delas av staten, arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in