Avtalsrörelsen 2020

Nästa år löper våra kollektivavtal ut. Efter jul- och nyår är det dags att påbörja avtalsförhandlingarna med våra fackliga motparter för att ha nya kollektivavtal på plats senast den 31 mars 2020. Här hittar du aktuell information om vad som händer i avtalsförhandlingarna.