Avtalsrörelsen 2020

Parterna inom Industriavtalet har den 20 mars svarat på den hemställan vi mottog dagen innan från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Det innebär att förhandlingarna planeras att återupptas igen den 1 oktober.