Avtalsrörelsen 2020

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal med en kostnadsram på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

Avslutade förhandlingar - vad händer nu?

Avtal 2020: Avslutade förhandlingar - vad händer nu?