Branschnätverk

Inom Grafiska Företagen verkar olika branschnätverk vars uppgift är att öka medlemmarnas kunskap och hjälpa till med att stärka deras konkurrenskraft. Förutom de branschspecifika frågorna är det övergripande syftet att de ska underlätta för medlemmarnas strategival och affärskontakter samt aktivt bidra till erfarenhetsutbyte

Grafiska Företagens branschnätverk