Agenda 2030

Grafiska industrins utmaningar för en hållbar utveckling

Världen står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar och vi måste gemensamt adressera dessa för att nå en hållbar utveckling.

Vi har kartlagt vilka mål och delmål som är mest relevanta för Grafiska Företagen och dess medlemsföretag. Av Agendans totalt 17 mål har vi valt ut de 10 mål som vi bedömer som mest relevanta utifrån våra och medlemsföretagens möjligheter att påverka.

Vårt arbete syftar till att fungera som ett underlag för prioriteringar av fortsatt hållbarhetsarbete för Grafiska Företagen samt ge inspiration och vägledning för medlemsföretagen. Läs mer om Agenda 2030.

Hur kommer jag igång?

För er medlemsföretag tar vi fram några konkreta verktyg som ni kan använda om ni vill sätta ert hållbarhetsarbete i en Agenda 2030 - kontext.

  • ClimateCalc - verktyg för att beräkna koldioxidavtryck
  • Uppförandekod - för att ställa krav på leverantörernas hållbarhet
  • Quickstart - en handledning för att snabbt komma igång är under framtagande