Bransch i teknikens framkant

Ny teknik inom grafisk bransch handlar om produktionsutveckling för snabbare, enklare och billigare produktion, utveckling av de olika tryckmetoderna och att med hjälp av ny hård- och mjukvara kunna erbjuda nya och förbättrade produkter och tjänster.

Affärsutveckling möjliggörs med hjälp av bland annat intelligenta förpackningar, smarta telefoner, helt nya tryckmetoder och material samt integration mellan trycksaker och Internet. Därigenom sker en anpassning till kundernas ständigt nya behov och det skapas synergieffekter genom blandning av gammal och ny teknik.

Områden med koppling till grafisk bransch är:

Vi följer dessa områden genom nyhetsbevakning, projektarbete och olika nätverk där vi är delaktiga och rapporterar regelbundet om detta, här och i våra övriga kanaler.