Ny som ledare

3 okt.

En utbildning för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Innehåll

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och inom arbetslaget för ett effektivare och tydligare ledarskap.

Ur innehållet;

  • Utveckla gruppen
  • Leda på ett effektivt sätt
  • Beslutsfattning
  • Se mina och andras drivkrafter
  • Hantera konflikter

Målgrupp

En kurs för dig som är ganska ny i ledarchefsrollen eller har en liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap.

Mer information

Ankomstkaffe från kl. 09.30.

I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, lunch och middag. Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. Kontakta Näsby Slott för bokning av logi 08-544 981 00.

Fakturering sker efter genomförd utbildning.

Anmäl dig här!

Transportföretagen administrerar kursen så anmälan sker via deras hemsida.

Vi anordnar kursen i samarbete med Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen. 

KURS
3 oktober - 4 oktober
Näsby Slott, Näsby Slottsallé 11 i Täby