NYHET - DIGITALISERING, FORSKNING OCH INNOVATION & NÄRINGSPOLITIK

Svenska skolresultat sjunker – forskning stöder ökad användning av läroböcker

Färska siffror från Pisa-undersökningen visar en dramatisk försämring av svenska 15-åringars färdigheter i bland annat läsförståelse. Positivt är dock att riksdagen i dagarna fattar beslut om förtydliganden i skollagen för att öka medvetenheten om läroböckernas betydelse för undervisningen och öka elevernas tillgång till tryckta läromedel – ett viktigt steg för att vända de dystra skolresultaten.

6 december 2023
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Jonas Jacobsson/Unsplash och Sara MacKey
Torkel Klingberg
  • Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
  • Har skrivit flera böcker, bland annat ”Framtidens digitala lärande”, som just handlar om vad forskningen visar gällande inlärning genom digitala verktyg kontra tryckta böcker.