GYF:s stipendier delades ut under fredagen

Foto: Nille Svensson, Ravindra Parasnis, Samira Bouabana, Margareta Helin

GYF, Grafiska Yrkenas Främjande är en stiftelse som årligen delar ut fyra stipendier i kategorierna bransch, utbildning, formgivning och uppsats.

Bild fr.v. Nille Svensson, Ravindra Parasnis, Samira Bouabana, Margareta Helin

Tre av 2018 års stipendier delades ut under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg under fredagen. Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis var på plats tillsammans representanter från GYF:s styrelse för att prisa tre mycket glada vinnare. 

Årets branschpris gick till Per Helin som tillsammans med tre vänner står bakom tjänsten Publit som gör det möjligt för vem som helst att publicera böcker på ett enkelt, miljömedvetet och kostnadseffektivt sätt. Både små som stora upplagor.

- Publit var lite av en chansning när vi drog igång i den här ganska traditionella och inte alltid så snabbfotade branschen, så det känns förstås otroligt hedrande och roligt att få det här kvittot på att vi gjort något bra, säger Per.

Per kunde inte själv närvara vid utdelningen på mässan, men hann träffa Grafiska Företagen tidigare under dagen för att få känna på diplomet. Vid utdelningen tog Pers mamma Margareta emot priset och läste ett tacktal som Per skickat med.


Per Helin

- Att uppmärksammas med ett pris för att man förändrar känns fantastiskt kul. Publit har länge jobbat med att förändra bokbranschen och det är inte så lätt eftersom den är lite konservativ. Det går långsamt och ibland undrar man varför man kämpar vidare. Och därför – att uppmärksammas från en närliggande bransch, ger precis den energi som Publit behöver för att kämpa vidare med vårt uppdrag; att bygga ett ekosystem för bokutgivning som gör det enklare att publicera och sälja böcker, sa Margareta.

Stort grattis till dig Per!

Samira Bouabana - en pedagogisk och grafisk förebild

2018 års utbildningspris mottogs av Samira Bouabana som för snart tio år sedan startade Hall of Femmes tillsammans med Angela Tillman Sperandio. Strävan var att skapa en mötesplats med kvinnliga förebilder inom grafisk design för att visa karriärmöjligheter och erbjuda mentorskap. Samma anda genomsyrar Samiras dedikerade engagemang för sina studenter på Beckmans Designhögskola där hon arbetar som programansvarig och lektor i grafisk design och visuell kommunikation. Samira guidar och stöttar sina elever i både med- och motgång. Samira Bouabana är en pedagogisk förebild och en mycket värdig mottagare av utbildningspriset från Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.

Nille Svensson blandar musik, politik och vetenskap i sin formgivning

Sedan 90-talet har Nille Svensson utforskat grafisk form i kommersiella uppdrag, egna projekt och i föreläsningar. Han tänker globalt och låter populärkultur, musik, politik och vetenskap ha samma självklara roll i designprocessen som estetik och hantverk. En egensinnig och karismatisk formgivare som håller sig a jour med samtiden och lyckas med konststycket att få teori och praktik att samspela. Nille är 2018 års pristagare i formgivningskategorin.

Maria Schneider - Med ögon känsliga för grönt

Fokus i Maria Schneiders studie Med ögon känsliga för grönt - En kvalitativ studie om tryckeriers miljöarbete ligger på de miljöcertifieringar och miljömärkningar som används av tryckerier. Hon belyser och skapar en djupare förståelse för vilka faktorer som spelar in då ett tryckeri miljöcertifieras. Maria studerar medieteknik vid Malmö University och hennes uppsats är viktig för att påvisa grafiska branschens miljöarbete.

Uppsatspriset delas ut i Malmö Universitet i samband med Skåne-Blekinge Grafiska Kretsföreningens höstmöte under november.

Stort grattis till samtliga vinnare av 2018 års GYF-stipendier!