Styrelse

2018-2019

Grafiska Företagens styrelse utses på förbundsmötet.

En gång om året hålls Grafiska Företagens förbundsmöte. Alla medlemsföretag inbjuds att delta i mötet som är förbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet utses förbundets styrelse, som består av ordförande, två vice ordförande samt 7 övriga ledamöter jämte verkställande direktören. Styrelsen i sin tur utser verkställande direktör, som skall svara för förbundets löpande verksamhet. Grafiska Företagens styrelse sammanträder fyra gånger per år.


Vid förbundsmötet den 25 april 2018 utsågs följande styrelse:

Ordförande

  • Göran Gustafsson, Strokirk-Landströms AB, Lidköping


1:a vice ordförande

  • Tor Dahlskog, Tetra Pak Packaging Material Lund AB


2:a vice ordförande

  • Ulrik Wehtje, Exakta AB, Malmö


Övriga ledamöter

  • Johan Boberg, Åtta45
  • Peter Hjelm, DanagårdLiTHO
  • Patrik Jenemark, Nordvalls Etikett
  • Annica Axelsson, Brand Factory 
  • Jenny Holmén, Aros Bokbinderi 
  • Sofia Ljungberg Igbe, Ljungbergs Tryckeri
  • Rosemary Pålsson, ÅR-Carton