Styrelse

2021-2022

Foto: Juliana Fälldin

Grafiska Företagens styrelse utses på förbundsmötet.

En gång om året hålls Grafiska Företagens förbundsmöte. Alla medlemsföretag inbjuds att delta i mötet som är förbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet utses förbundets styrelse, som består av ordförande, två vice ordförande samt 7 övriga ledamöter jämte verkställande direktören. Styrelsen i sin tur utser verkställande direktör, som skall svara för förbundets löpande verksamhet. Grafiska Företagens styrelse sammanträder fyra gånger per år.


Vid förbundsmötet den 20 maj 2021 utsågs följande styrelse:

Ordförande

  • Thorbjörn Sagerström, DS Smith Packaging Sweden AB


1:a vice ordförande

  • Sofia Ljungberg Igbe, Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB


2:a vice ordförande

  • Patrik Jenemark, Nordvalls Etikett AB


Övriga ledamöter

  • Peter Hjelm, DanagårdLiTHO AB
  • Ulrik Wehtje, Exakta Group AB
  • Rosemary Pålsson, AR Packaging Systems AB
  • Robine Björklund, ABA AB
  • Filip Ringqvist, Tellogruppen AB
  • Andreas Davidsson, Schur Pack Sweden AB