Styrelse

2019-2020

Grafiska Företagens styrelse utses på förbundsmötet.

En gång om året hålls Grafiska Företagens förbundsmöte. Alla medlemsföretag inbjuds att delta i mötet som är förbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet utses förbundets styrelse, som består av ordförande, två vice ordförande samt 7 övriga ledamöter jämte verkställande direktören. Styrelsen i sin tur utser verkställande direktör, som skall svara för förbundets löpande verksamhet. Grafiska Företagens styrelse sammanträder fyra gånger per år.


Vid förbundsmötet den 7 maj 2019 utsågs följande styrelse:

Ordförande

  • Thorbjörn Sagerström, DS Smith Packaging Sweden AB, Värnamo 


1:a vice ordförande

  • Annica Axelsson, Brand Factory


2:a vice ordförande

  • Tor Dahlskog, Tetra Pak Packaging Material Lund AB


Övriga ledamöter

  • Johan Boberg, Åtta45
  • Peter Hjelm, DanagårdLiTHO
  • Patrik Jenemark, Nordvalls Etikett
  • Ulrik Wehtje, Exakta AB, Malmö
  • Sofia Ljungberg Igbe, Ljungbergs Tryckeri
  • Rosemary Pålsson, ÅR-Carton