Vårdskatt

Vårdskatt införs – förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren Genom beslut i riksdagen i maj (prop. 2017/18:131), slopas rådande skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. Det särskilda generella undantaget från förmånsbeskattning som gäller för företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering ska dock gälla även fortsättningsvis. Detta cirkulär syftar till att informera om vissa gränsdragningsfrågor etc. som nu aktualiseras eller i vart fall accentueras för arbetsgivare.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in